𝕋𝕨𝕠 𝔹𝕖𝕕𝕣𝕠𝕠𝕞 𝔸𝕡𝕒𝕣𝕥𝕞𝕖𝕟𝕥 𝔻𝕋𝕄

15.400.000

Địa chỉ: Đặng Thai Mai, Quang An, Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 65m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 02

 

viVietnamese