𝔹𝕣𝕒𝕟𝕕𝕟𝕖𝕨 𝕤𝕥𝕦𝕕𝕚𝕠 𝕋𝕒𝕪 ℍ𝕠 𝕊𝕥𝕣𝕖𝕖𝕥

11.000.000

Địa chỉ: Tay Ho, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 40m2
Loại: Studio
Phòng ngủ: 01

 

viVietnamese