𝔸𝕡𝕒𝕣𝕥𝕞𝕖𝕟𝕥 𝕋𝕨𝕠 𝔹𝕖𝕕𝕣𝕠𝕠𝕞

18.960.000

Địa chỉ: Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 120m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 02

 

viVietnamese