Showing all 12 results

16.590.000

Address: Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Area: 75m2
Type: Apartment
Bed Room: 01
 

18.500.000

Address: To Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Area: 75m2
Type: Apartment
Bed Room: 01
 

18.960.000

Address: Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội
Area: 120m2
Type: Apartment
Bed Room: 02
 

11.139.000

Address: Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Area: 35m2
Type: Studio
Bed Room: 01
 

10.665.000

Address: Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Area: 35m2
Type: Studio
Bed Room: 01
 

11.000.000

Address: Tay Ho, quận Tây Hồ, Hà Nội
Area: 40m2
Type: Studio
Bed Room: 01
 

10.500.000

Address: Đặng Thai Mai, Quang An, Tây Hồ, Hà Nội
Area: 40m2
Type: Apartment
Bed Room: 01
 

11.750.000

Address: Tay Ho, quận Tây Hồ, Hà Nội
Area: 40m2
Type: Studio
Bed Room: 01
 

13.100.000

Address: Đường Au Co, Tây Hồ, Hà Nội
Area: 60 m2
Type: Apartment
Bed Room: 01
 

8.500.000

Address: Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
Area: 40 m2
Type: Studio
Bed Room: 01
 

15.400.000

Address: Đặng Thai Mai, Quang An, Tây Hồ, Hà Nội
Area: 65m2
Type: Apartment
Bed Room: 02
 

19.900.000

Address: Tô Ngọc Vân, Quang An, Tây Hồ, Hà Nội
Area: 90m2
Type: Apartment
Bed Room: 02
 

en_USEnglish