Hiển thị tất cả 12 kết quả

16.590.000

Địa chỉ: Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 75m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 01
 

18.500.000

Địa chỉ: To Ngọc Vân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 75m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 01
 

18.960.000

Địa chỉ: Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 120m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 02
 

11.139.000

Địa chỉ: Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 35m2
Loại: Studio
Phòng ngủ: 01
 

10.665.000

Địa chỉ: Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 35m2
Loại: Studio
Phòng ngủ: 01
 

11.000.000

Địa chỉ: Tay Ho, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 40m2
Loại: Studio
Phòng ngủ: 01
 

10.500.000

Địa chỉ: Đặng Thai Mai, Quang An, Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 40m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 01
 

11.750.000

Địa chỉ: Tay Ho, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 40m2
Loại: Studio
Phòng ngủ: 01
 

13.100.000

Địa chỉ: Đường Au Co, Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 60 m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 01
 

8.500.000

Địa chỉ: Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 40 m2
Loại: Studio
Phòng ngủ: 01
 

15.400.000

Địa chỉ: Đặng Thai Mai, Quang An, Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 65m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 02
 

19.900.000

Địa chỉ: Tô Ngọc Vân, Quang An, Tây Hồ, Hà Nội
Diện tích: 90m2
Loại: Căn hộ
Phòng ngủ: 02
 

viVietnamese